L
  Kennisbank
  Stel een algemene vraag aan de commissie

  Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:


  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.

  • Door het invoeren van een zoekterm.

  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

   

  Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:


  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.

  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.

  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.

  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

  Begrippen ten aanzien van veiligheid

  Print ook alle onderliggende artikelen
  Zwart-wit
  print
  Via onderstaand formulier kunt u opmerkingen plaatsen over dit artikel.
  Tabel 13.1 - Begrippen ten aanzien van veiligheid

  Vluchtweg:

  Een speciaal aangelegd onderdeel van een constructie waarlangs men in geval van een calamiteit kan vluchten.

  Vluchtroute:

  Dit is de totale weg die personen moeten afleggen van hun voertuig naar een veilige plaats tot buiten de constructie.

  Bewaking:

  De 'controlerende activiteit', die door de tunnelbesturingsinstallatie wordt geïnitieerd in de vorm van een melding van technische storingen en/of brand, eventueel gevolgd door een automatische maatregel zonder menselijke tussenkomst.

  Bediening:

  Die activiteiten, waarmee als volgt kan worden bewaakt en ingegrepen: Vanuit een centraal gelegen ruimte in of buiten de tunnel wordt de afwikkeling van het verkeer en de werking van de verkeers- en tunneltechnische installaties, door operators, bewaakt. Bij verstoringen of afwijkingen van de normale situatie wordt ingegrepen middels gestandaardiseerde handelingen, die al dan niet geautomatiseerd kunnen zijn.

  Centrale Bediening:

  Bediening en bewaking van de tunnel vanaf een verkeerscentrale elders.

  ALARA:

  As Low As Reasonably Achievable. Zeer vrij vertaald zegt dit principe: gebruik in het gehele ontwerptraject je verstand en kijk waar met minimale extra investeringen op praktische wijze nog een aanzienlijke veiligheidswinst te realiseren valt, ook wanneer de constructie zowel probabilistisch als deterministisch is geanalyseerd en akkoord bevonden.

   

   

  0 reacties | Reactie plaatsen