L
  Kennisbank
  Stel een algemene vraag aan de commissie

  Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:


  • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.

  • Door het invoeren van een zoekterm.

  • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

   

  Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:


  • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.

  • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.

  • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.

  • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

  Introductie

  Print ook alle onderliggende artikelen
  Zwart-wit
  print
  Via onderstaand formulier kunt u opmerkingen plaatsen over dit artikel.
  Klik op een van de onderliggende artikelen:

  Inleiding (art. nr. 2)
  Integraliteit: Geen tunnelvisie in de visie op tunnels (art. nr. 678)
  Afbakening en definities (art. nr. 4)
  Geometrische profielen (art. nr. 14)
  Uitvoeringsprincipes (art. nr. 46)

  0 reacties | Reactie plaatsen